dom

Význam mena Sergei charakter a osud, pôvod mužského mena
Význam mena Olga za dievča, charakter a osud
Význam mena Natálie (Natasha) charakter a osud, pôvod ženského mena
Význam mena Miroslava charakter a osud, pôvod ženské meno
Význam mena Milána je pôvod, charakter a osud
Hodnota mena Maria charakter a osud, pôvod ženské meno Masha
Význam mena Irina, charakter a osud
Význam mena Catherine charakter a osud, pôvod ženské meno Katya
Hodnota mena Anna za dievčenskú povahu a osud, pôvod názvu
Význam mena Andrew, pôvod, charakter a osud
1 2 3 4 ...